Privacy- en Cookieverklaring

Wij waarborgen uw privacy

Bescherming persoonsgegevens

L’Unité Automatisering B.V. (K.v.K. 32057502), L’Unité Services B.V. (K.v.K.32065518) en L’Unité Hosting B.V. (K.v.K.32107314), allen gevestigd te Huizen op de Nijverheidsweg 18, 1271 EA, hierna te noemen L’Unité.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze diensten en/of onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat L’Unité in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. L’Unité kan uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • e-mail communicatie.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • IP-adres.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

L’Unité maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op onze website worden uitsluitend cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (functionele cookies), deze cookies zijn noodzakelijk voor de website.
 • het gebruik van de website te vergemakkelijken (analytische cookies), deze cookies informeren ons over het gebruik en de effectiviteit van de website.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen, deze wilt corrigeren of verwijderen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via privacy@lunite.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

L’Unité Groep
Nijverheidsweg 18
1271 EA HUIZEN
035-7511900
W: www.lunite.nl
E: privacy@lunite.nl